Partnere i Bangladesh

GRATIS AFHENTNING af dit GODE GENBRUG (KUN i KBH & omegn) ring på tlf. 38 86 47 78 (ml. kl. 10-14). DETTE henter vi.

Logo

Du er her: Forside » Det støtter vi » Bangladesh » Partnere i Bangladesh

PARTNERE I BANGLADESH

Pt. støtter vi organisationerne PLEAD og RULFAO i Bangladesh og SOVA i Vestbengalen.


Derudover støttes netværket ”Net to Rights” indtil for nylig gennem Partnerskabspuljen under CISU.

PLEAD (Partner in Legal Education and Assistance for Development)


PLEAD arbejder med at udbrede kendskabet til den almindelige lovgivning til fattige kvinder og mænd i landområder omkring Khulna. Det sker gennem grupper, de har organiseret i landsbyerne. Nogle af kvinderne deltager i lovkurser og giver deres viden videre til resten af gruppen. De fleste af PLEADs medarbejdere er gruppemedlemmer, der har fået ekstra oplæring og som dels hjælper grupperne, dels organiserer nye grupper. Grupperne hjælper hinanden og andre i landsbyen, hvis de kommer ud for konflikter. PLEADs mange frivillige sagførere afholder kurser i den mest almindelige lovgivning og bistår grupperne med rådgivning, når det er nødvendigt. PLEAD søger så vidt muligt at hjælpe med at løse opståede konflikter gennem det lokale mæglingssystem, Shalish, da retssager er langvarige og kostbare. Når konflikterne ikke kan løses på denne måde yder PLEAD retshjælp til de forurettede. PLEAD yder også retshjælp i byerne, især til de mange tekstilarbejdere.


Endelig tager PLEAD initiativ til diskussionsmøder om principielle emner. På et medarbejdermøde, hvor Svalernes partnerskabsrejsende deltog, blev der lagt op til, at medarbejderne skulle diskutere ekstremisme, en af medarbejderne fortalte, at hun på et møde, hvor hun var inviteret, havde opfordret folk til at holde øje med, hvad deres børn foretager sig og fortælle hvad de lærer i f.eks koranskolerne. PLEAD afholder også lovkurser for andre organisationer og deltager i netværk af organisationer der arbejder med retshjælp.


PLEAD modtager udelukkende støtte fra Svalerne. De bidrager selv både med frivilligt arbejde og finansiel støtte. Det er tydeligt, at de har behov for mere økonomisk støtte end Svalerne kan yde dem. Vi har derfor opfordret dem til at ansøge andre donorer og lovet dem, at vi vil være behjælpelige med at gennemlæse deres ansøgninger og sparre med dem omkring ansøgningerne.


RULFAO (Rural Underprivileged and Landless Farmers Organization)


RULFAO arbejder med jordløse grupper, der prøver at få brugsret til offentlig jord. Det handler både om den jord, de bygger deres huse på og jord eller vandområder, hvor de dyrker afgrøder eller opdrætter fisk.

RULFAO har etableret grupper blandt de jordløse og også en støttegruppe i området bestående af frivillige fra forskellige professioner, der støtter dem i den meget langsommelige og svære proces med at få brugstilladelsen.


RULFAOs tre medarbejdere deltager i gruppernes møder og yder dem støtte efter behov. De afholder kurser i ansøgningsprocessen og holder også kontakt med de lokale myndigheder for at aktivere dem omkring ansøgningerne. Under Svalernes seneste partnerskabsbesøg fortalte landsbygrupperne om deres gruppearbejde. De fortalte, at de tidligere blev bange, når de typisk mere velstillede, som tidligere ulovligt havde bemægtiget sig jorden, truede dem med, at de ville smide dem ud. Gennem gruppen har de opnået selvtillid til at sige fra, selvom de stadig længes efter at få papir på deres brugsret. RULFAOs medarbejdere fortalte, at der er sket fremskridt. Den siddende regering har lagt pres på lokalregeringerne for at fremme arbejdet med ansøgningerne. Der bliver nu opslået lister over tilgængelig jord og støttegrupperne hjælper landsbygrupperne med at gøre dem opmærksomme på ansøgningsfrister og vejledning. En ansøgning skal have en anbefaling fra et medlem af lokalregeringen. Derfor har RULFAO taget lokalpolitikere med i støttegrupperne, for på den måde er det vanskeligere for dem at tage bestikkelse for anbefalingerne, fortalte medarbejderne.


RULFAO er med i et landsdækkende netværk, der arbejder med jordrettigheder. Svalerne har lavet en ny samarbejdsaftale med RULFAO om støtte frem til juni 2019 til deres aktiviteter.


Et-årige kontrakter


SOVA


Harinavi SOVA Society, Indien, arbejder i Dinajpur South tæt på grænsen til Bangladesh. Målgruppen for projektet er adiwasi-kvinder (adiwasier er områdets oprindelige stammefolk).


SOVA startede arbejdet i området i 2010, men først i slutningen af 2015 har organisationen fået tilladelse til at modtage udenlandske donationer. Svalerne har støttet dem i hele perioden, men har først i 2016 fået mulighed for at støtte dem økonomisk, herefter kunne de komme i gang med arbejdet for alvor. 


SOVAs arbejder skrider fremad, men at de har haft nogle udfordringer med regeringens ombytning af pengesedler, som mange andre også har haft problemer med (regering har valgt fjerne de store pengesedler i et forsøg på at dæmme op for korruption). Dels har regeringen ikke været i stand til at ombytte alle pengesedler med det samme og dels har de i processen stødt på nogle korrupte organisationer og undersøger derfor alle organisationer. Vi forventer at forsætte samarbejdet med SOVA fremadrettet.Net to Rights


I januar 2004 blev Net to Rights oprettet som et netværk blandt U-landsforeningen Svalernes daværende og tidligere partnere. Netværket består i øjeblikket af fem organisationer: Thanapara TSDS, PUP, Bhumija, PLEAD og RULFAO. 


Alle organisationer fokuserer på kvinders rettigheder med særligt fokus på vold i hjemmet. Svalerne har støttet netværket med kapacitetsopbygning og støttet netværket over flere omgange gennem bevillinger fra Partnerskabspuljen under CISU.


Netværket har afholdt kurser for organisationens medarbejdere i kvinderettigheder, planlægning, monitorering, evaluering og projektledelse.


Net to Rights' formål er at udøve fælles fortalervirksomhed til forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet. Netværket er nået bredt ud med deres aktiviteter.

Som en del aktiviteterne har man støttet nogle frivillige grupper i landsbyerne, som de kalder Grass Root Changer groups. Efter den økonomiske støtte er stoppet fortsætter grupperne deres arbejder med at støtte kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet. Partnerorganisationerne holder kontakt med disse grupper og yder dem støtte efter behov i kontakt med lokalregeringerne.


Kontakt hovedkontoret

Tlf.:  51 91 92 18 (for afhentning af genbrug, ring på telefon 38 86 47 78