Aktive udvalg

U-landsforeningen Svalerne

Facebook

Svalerne har 3 faste udvalg til at tage sig af forskellige opgaver i forbindelse med Svalernes arbejde:

  • Indiensudvalget
  • Bangladeshudvalget
  • Oplysningsudvalget

Derudover opstår der fra tid til anden ad hoc udvalg efter behov og interesse fra frivillige.

Nedenfor kan du få mere at vide om udvalgenes arbejde.

INDIENS-UDVALGET

Indiens-udvalget står for samarbejdet og kontakten til de indiske organisationer, som Svalerne støtter i Tamil Nadu provinsen i det sydligste Indien. Formålet med udvalget er at holde en god kontakt til de indiske partnere, samt at afsøge mulighederne for at finde fremtidige samarbejdspartnere i Indien. Indiens-udvalget har på nuværende tidspunkt 5-6 faste medlemmer, der kommer til udvalgsmøderne og påtager sig forskellige arbejdsopgaver.

Udvalgets arbejde
Indiens-udvalgets arbejdsopgaver består bl.a. i, via mail og brev, at holde den daglige kontakt til Svalernes partnere i Indien, samt i at gennemlæse og evaluere de mange ansøgninger, indiske organisationer hvert år sender til Svalerne. Indiensudvalget står endvidere for at planlægge den årlige partnerskabsrejse til Indien, hvor nuværende partnere samt nye potentielle samarbejdspartnere besøges. Derudover har Indiens-udvalget løbende livlige diskussioner om, hvilke organisationstyper, samt hvilke typer projekter, Svalerne bør støtte i Indien.

Vil du være med?
Svalernes Indiens-udvalg mødes som regel en gang om måneden. Udvalget har ingen fast mødedag, men aftaler møder for et halvt år af gangen. Har du lyst til at støtte Svalernes udviklingsarbejde, og er du interesseret i at arbejde med organisationer i Indien, så kom og vær med.

BANGLADESH-UDVALGET

Udvalgets arbejde består i at holde kontakt med vores bengalske partnere og diskutere med dem, hvordan arbejdet udvikler sig. Udvalget består derfor af en række kontaktudvalg, der står for den daglige kontakt med vores partnerorganisationer. På baggrund af vores korrespondance med organisationerne og de årlige partnerskabsbesøg, er det os i Bangladesh-udvalget, der udformer indstillinger til Bestyrelsen angående støtte til vores partnere. For at kunne udføre vores arbejde forsøger vi samtidig at holde os ajour med den politiske situation i Bangladesh.

Vil du være med?
Pt. består udvalget af ca. 4 medlemmer. Vi mødes ca. en gang hver 6. uge og vi har masser af spændende opgaver at lave, og er derfor altid interesseret i at få nye medlemmer. Har du en særlig interesse for udviklingsarbejde og Bangladesh er du derfor meget velkommen til at kontakte os og tage del i arbejdet. Du kan ringe til Svalernes kontor og få mere at vide om næste møde eller sende en mail til svalerne@svalerne.dk.

OPLYSNINGS-UDVALGET

Svalernes oplysningsudvalg er for indeværende inaktivt, men fungerer ad hoc efter behov. Hvis nye interesserede frivillige har lyst til at engagere sig, så kan udvalget opstarte igen.

Udvalget har til hovedformål at udbrede viden om forholdene i u-landene. Svalerne vil gerne præsentere danskerne for et andet billede af u-landene og deres befolkninger end det typiske elendighedsbillede med sult, krig og katastrofer. Idéen er at vise, at der faktisk findes evner og kræfter, selv blandt de mest udsatte og marginaliserede, til at arbejde for at ændre deres egen situation. Vi håber, at det forøgede kendskab til forholdene i u-landene fører til flere aktiviteter, der kan give støtte til enten forebyggelse eller forbedringer af de nuværende forhold.

Formidlingsarbejde
Udvalgets konkrete arbejde består i at informere om Svalernes arbejde både internt og eksternt. Der informeres blandt andet ved hjælp af denne hjemmeside, samt udgivelsen af SvaleBladet og SvaleNyt. Oplysningsudvalget står desuden for aktiviteter som foredrag, udstillinger, undervisningsmateriale og kulturarrangementer m.m.

Besøg fra udlandet
Indimellem får Svalerne besøg af repræsentanter fra partnerorganisationer i Indien og Bangladesh. Disse besøg er også en stor del af oplysningsarbejdet. Under besøget bliver det arrangeret, at repræsentanterne kommer ud på skoler, foreninger og andre institutioner etc., hvor de fortæller om deres levevilkår og arbejde.

Vil du være med?
Har du kendskab til formidling eller har interesse inden for området, så er arbejdet som frivillig i oplysnings-udvalget måske lige noget for dig! Du er altid velkommen til at kontakte os, for at høre mere om mulighederne. Svalernes oplysningsudvalg mødes efter tid og behov, hvor deltagerne samles for at aftale nye aktiviteter. Alle er velkomne til at deltage!