Vold mod kvinder i Bangladesh

Udvikling i samarbejde

Facebook

Bangladesh er nr. 136 af 189 lande på FNs indeks for menneskelig udvikling (Human Development Index 2018).

I Bangladesh står de marginaliserede grupper, heriblandt kvinder og piger, og de fattige som mange andre steder udenfor. 

Bangladesh er tiltrådt CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) i 1984

og dermed tiltrådte landet også at arbejde mod alle former for diskriminering af kvinder, deriblandt vold mod kvinder i hjemmet.

Grundloven i Bangladesh sikrer kvinder og mænd lige rettigheder, men princippet om ikke-diskriminering i hjemmet er ikke garanteret, hvilket skaber uligheder og giver kvinderne en mindre rolle i beslutningsprocesser på alle niveauer.

CEDAW Komiteen har tidligere kommenteret, hvordan lovgivningen diskriminerer kvinder i forhold til mænd

indenfor ægteskab, skilsmisse, nationalitet, formynderi og forvaring, og at de vedvarende patriarkalske opfattelser af stereotypiske roller og ansvar for kvinder og mænd burde tildeles mere opmærksomhed. Det modvirker kvinders muligheder for deres økonomiske, sociale, kulturelle, civile og politiske rettigheder og deres deltagelse i samfundet på lige fod med mænd.

Selvom der er en begyndende opmærksomhed og anerkendelse af kvinders rettigheder i Bangladesh – der er stigende deltagelse af kvinder i politik, lokale institutioner, i arbejdsstyrken og i udviklingsprogrammer – er der dog stadig mange forhindringer at overkomme førend kvinderne opnår lige rettigheder.

Læs mere om vold mod kvinder i Bangladesh her.