Svalerne hovedkontor

København

Facebook

Kontoret huser foreningens administrative hjerte og er åbent for offentligheden tirsdag og torsdag mellem kl. 10 – 14. Her sørges der for information til medlemmer og interesserede udefra, der bl.a. ønsker at deltage i det frivillige arbejde.

Sekretariatet
Sekretariatets opgaver omfatter regnskab, administration og praktiske opgaver, der opstår i forbindelse med U-landsforeningen Svalernes aktiviteter, herunder oplysningsaktiviteter. Sekretariatet står for den daglige kommunikation med Svalernes udvalg, lokalafdelinger og samarbejdspartnere, samt kontakt til andre organisationer, når de valgte repræsentanter ikke har mulighed derfor.

Adresse:
U-landsforeningen Svalerne
Århusgade 33-35
2100 København Ø

Telefon: 51 91 92 18
E-mail: svalerne@svalerne.dk 

Åbningstider (fysisk i Århusgade 35, København Ø):
Tirsdag og torsdag kl. 10 – 14