Om os

Organisation, bestyrelse m.v.

Facebook

U-LANDSFORENINGEN SVALERNE blev grundlagt i 1963 inspireret af Abbé Pierres arbejde og er baseret på frivillig arbejdskraft.

Vi er en selvfinansierende samt politisk og religiøs uafhængig organisation med over 55 års erfaring i udviklingsarbejde til Bangladesh og Tamil Nadu i Indien. Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, som arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af de mest udsatte og marginaliserede – jordløse stammefolk og lav- eller kasteløse – med specielt fokus på kvinder.

Foreningen har knap 300 medlemmer og frivillige, hvoraf ca. 100 er aktive. Svalerne ønsker at engagere så mange frivillige som muligt i at fremme foreningens arbejde. De frivillige skaffer økonomiske midler gennem salg af genbrug i butikker og på loppemarkeder, samt via import og salg af Fair Trade varer.

Udover ulandsarbejdet er en af vores hovedaktiviteter at udbrede viden i Danmark om udviklingsproblematikken via oplysningsaktiviteter. Formålet er at øge forståelsen blandt den danske befolkning for velfærdslandenes ansvar over for verdens fattigdom, såvel på folkeligt niveau som på statsplan.

Der findes lokalafdelinger i Aarhus og Odense, samt hovedkontor i København.

Læs om vores opståen & historie i jubilæumsudgaven af SvaleBladet, der udkom i anledning af vores 50 års fødselsdag.