Generalforsamling

U-landsforeningen Svalerne

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig invitation, hvor dagsordenen er inkluderet. Ved indkaldelsen vedlægges en liste over den aktuelle bestyrelse samt med angivelse af, hvem der stiller op til valg.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling ved opstilling til bestyrelsesvalg.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden d. 15. april. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest d. 15. januar.