Det støtter vi

Udvikling i samarbejde

Facebook

Lokale hjælpeorganisationer
U-landsforeningen Svalerne yder økonomisk støtte til lokale hjælpeorganisationer i Bangladesh og Indien, som arbejder med styrkelse af de allerfattigste til selv at kæmpe sig ud af undertrykkelse og fattigdom – såkaldt “hjælp til selvhjælp”.

På sigt er det meningen, at de aktiviteter, Svalerne har bidraget til at sætte i gang, samt de resultater det har givet, rodfæstes i lokalsamfundene, så økonomisk støtte med tiden bliver unødvendig. På den måde er Svalernes støtte til en aktivitet eller et projekt begrænset til aftaler over 1-3 år, med det formål, at projekterne skal blive økonomisk uafhængige. I nogle tilfælde er der dog mulighed for, at støtteperioden kan blive forlænget.

Kontakten med partnerorganisationerne i Bangladesh og Indien varetages primært af de frivillige i Danmark, som har engageret sig i Svalernes u-landsudvalg for de respektive lande.

De behandler ansøgninger, vedligeholder den tætte kontakt med partnere samt foretager årlige partnerskabsbesøg i Indien og Bangladesh (læs mere om og fra partnerskabsbesøg i Indien og Bangladesh på rejsebloggen www.svalerne.blogspot.dk).

Projekter og aktiviteter
De lokale organisationer søger støtte til forskellige projekter og aktiviteter, der skal styrke de fattige i området til selv at kæmpe sig ud af fattigdom og undertrykkelse.

Hovedsageligt drejer projekterne sig om organisering af kvinder, som er de hårdest ramte. Projekterne indebærer som regel undervisning og samling omkring f.eks. fællesopsparing.

Størstedelen af kvinderne i de fattige områder har ingen skolegang. Og en indsats i forhold til organisering og undervisning har til formål at gøre kvinderne mere handledygtige. En stor del af arbejdet handler derfor også om at gøre kvinderne mere bevidste om, hvordan et fællesskab kan være en styrke både i forhold til økonomi og samfundsmæssige rettigheder.

 

Samarbejdsaftaler
Svalerne samarbejder med sine partnere på grundlag af samarbejdsaftaler om de konkret forslåede projekter og aktiviteter, der er søgt støtte til. Det er en bindende aftale, som definerer, hvilke resultater, der forventes, og er på den måde baggrunden for Svalernes støtte.

Økonomisk støtte
På sigt er det meningen, at de aktiviteter, Svalerne har bidraget til at sætte i gang, samt de resultater det har givet, rodfæstes i lokalsamfundene, så økonomisk støtte med tiden bliver unødvendig. På den måde er Svalernes støtte til en aktivitet eller et projekt begrænset til aftaler over 1-3 år, med det formål, at projekterne skal blive økonomisk uafhængige. I nogle tilfælde er der dog mulighed for, at støtteperioden kan blive forlænget.

Engangsstøtte
Svalerne kan også yde en engangsstøtte til særskilte aktiviteter eller anskaffelser. Engangsstøtten vurderes ud fra, om den bidrager til at opfylde foreningens formål og bliver – ligesom de længerevarende støtteprojekter – fulgt op af Svalerne, både før og efter. Denne støtteform kan udgøre op til 5% af Svalernes primære indtægter i det foregående år.

Læs mere om vores nuværende partnere i Indien og partnere i Bangladesh.