Partnere i Indien

Udvikling i samarbejde

U-landsforeningen Svalerne støtter i øjeblikket 3 partnere i Tamil Nadu-provinsen i det sydlige Indien.
U-landsforeningen Svalerne støtter i øjeblikket 3 partnere i Tamil Nadu-provinsen i det sydlige Indien.

Støtten er baseret på længerevarende partnerskaber, med individuelle projektperioder, som løber et eller tre år ad gangen. Alle vores indiske partnerorganisationer arbejder med rettigheder for Irula-stammefolket, som er en udsat befolkningsgruppe, der har svært ved at få opfyldt deres rettigheder til et anstændigt liv. Dette sker på trods af den indiske stats åbne anerkendelse af sådanne rettigheder.

RPWO: Rural People’s Welfare Organisation
Organisationen RPWO arbejder for at opnå basale rettigheder til Irula-folket. Desuden arbejder de med at styrke politisk bevidsthed og politisk engagement hos dem. Dette involverer blandt andet at informere om politiske rettigheder samt at opfordre landsbyboere til at stille op til det lokale valg, Panchayat Raj.

RPWO har oprettet lektiehjælpscentre med deltidsansatte lærere i 3 ud af de 15 Irula-landsbyer, som organisationen arbejder i. Irula-folkets hovedsprog er Irula, og dette er forskelligt fra resten af Tamil Nadu-provinsen, hvor hovedsproget er Tamilsk. Lektiehjælpen er derfor relevant og har stor betydning for børnene, som nu kan deltage i deres normale skolegang på samme vilkår som børnene, der taler tamilsk derhjemme.

RPWO hjælper også de ældre teenagere med at søge om optagelse til videre uddannelse. I 2021 og 2022 har de formået at holde lektiecafeerne åbne og dermed fortsætte deres arbejde i en tid, hvor rigtig mange skolebørn i Indien har måtte forlade skolesystemet på grund af corona-pandemien.

RDC: Rural Development Council 
RDC er en organisation der laver oplysningsarbejde om ‘Forest Act 2006’, som er en lov om beskyttelse af skovområder og elefant-reservater. Samtidig udstykker loven oprindelige folks rettigheder til at bruge skoven til at samle honning og bær, men det kræver, at man kan bevise, at man er en del af stammefolket.

I 2023 lancerede RDC et 1-årigt projekt med henblik på at oplyse om retten til og vigtigheden af at stræbe efter højere uddannelse særligt rettet mod unge Irula-piger og -kvinder.

RDC holder til inde i landet og oppe i bjergene, hvor Irula-folket i første bølge af corona-pandemien var beskyttet fra smitten, men i 2021 blev også de hårdt ramt. Også for RDC har det været vigtigt at støtte de unge i at fortsætte deres uddannelser på trods af nedlukningerne. De har informeret bredt i landsbyerne om risici og om den nødvendige hygiejne for at undgå at blive smittet med corona. Ligeledes har de lavet lobbyarbejde i lokalregeringen for at sikre, at Irula-folket ikke går glip af regeringens ydelser på grund af nedlukningen.

SEAS: Social Education and Action Society
SEAS er en organisation, som arbejder med empowerment af Irula-stammefolket, og som arbejder på at skabe forbindelse mellem Irula-landsbyerne og forskellige velfærdsydelser. SEAS har skabt en føderation, som i landsbyerne går under navnet “Irular and Adivasi Monitoring Sangam”. Denne føderation er en politisk sammenslutning af flere Irula-landsbyer, som løbende holder stormøder om deres politiske mission. De arbejder i to områder: Kanchipuram og Thiruvellur.

*IRULA-STAMMEN
Irula-stammen er oprindelig en samlerkultur, som lever af de rødder og planter, de kan finde i skoven. De høster honning, holder høns, samler brænde og jager og spiser kaniner og rotter. Mange er ansat som daglejere enten i landbruget eller på rismøller. Ofte er de blevet stavnsbundet til dette arbejde.

I Irula-samfundene er mænd og kvinder ligeværdige, men i takt med at de bliver indlemmet i den almindelige indiske kultur ændrer dette forhold sig også.

Irula-folkets religion er centreret omkring guden Kanniammal, som er en laverestående gud i hinduismen. Traditionelt har Irula-folket levet isoleret i områder omkring skove og har ikke haft kontakt med andre mennesker. De har været bange for verden omkring dem og følt sig ude af stand til at kontrollere deres egen skæbne, hvilket især skyldes den diskrimination, de i generationer har været udsat for.

LÆS MERE

Hvis du vil læse mere om vores partnere og arbejde i Indien, kan du finde meget mere i vores partnerskabsrejserapporter her.