Partnere i Indien

Udvikling i samarbejde

Facebook

U-landsforeningen Svalerne støtter i øjeblikket 3 partnere i Tamil Nadu, Indien.

Støtten er baseret på længerevarende partnerskaber, med individuelle projektperioder, som løber 1 eller 3 år ad gangen. Alle vores indiske partnerorganisationer arbejder med rettigheder for Irula-stammefolket, en udsat befolkningsgruppe der har svært ved at få opfyldt deres rettigheder til et anstændigt liv. Dette er på trods af den indiske stats åbne anerkendelse af sådanne rettigheder.

RPWO Rural People’s Welfare Organisation
Organisationen arbejder for at opnå basale rettigheder til Irulaerne. Desuden arbejder de med at styrke politisk bevidsthed og politisk engagement hos Irulaerne. Dette involverer blandt andet at informere om politiske rettigheder samt at opfordre landsbyboere til at stille op til det lokale valg – Panchayat Raj.

RPWO har oprettet lektiehjælpscentre med deltidsansatte lærere i 3 af de 15 Irula-landsbyer de arbejder i. Lektiehjælpen har haft en stor effekt på børnene, som nu kan deltage i deres normale skolegang på samme vilkår som børnene, der taler tamilsk derhjemme. RPWO hjælper også de ældre teenagere med at søge optagelse til videreuddannelse. I 2021 og 2022 har de formået at holde lektiecafeerne åbne, og altså fortsætte deres arbejde i en tid hvor rigtig mange skolebørn i Indien har måttet forlade skolesystemet på grund af corona. 

RDC – Rural Development Council 
RDC ligger inde i landet og oppe i bjergene, hvor Irula-folkene i første bølge af Covid-19 var beskyttet fra smitte, men i 2021 var de hårdt ramt. Også for RDC har det været vigtigt at støtte de unge i at fortsætte deres uddannelser, på trods af nedlukningerne. De har informeret bredt i landsbyerne om risici og den nødvendige hygiejne for at undgå Corona smitte og lavet lobbyarbejde i lokalregeringen for at sikre at Irula-folkene ikke går glip af regeringens ydelser på grund af nedlukningen. 

RDC laver oplysningsarbejde om ‘Forest Act 2006’, som er en lov om beskyttelse af skovområder og elefant-reservater. Samtidig udstykker loven oprindelige folks rettigheder til at bruge skoven til at samle honning og bær, men det kræver at man kan bevise at man er en del af stammefolket.

I 2023 lancere RDC et 1-årigt projekt med henblik på at oplyse om retten til og vigtigheden af, at stræbe efter højere uddannelse til især unge Irula piger og kvinder.  

SEAS – Social Education and Action Society
SEAS er en organisation som arbejder med empowerment af Irula stammefolk, og bygger bro mellem deres landsbyer og forskellige velfærdsydelser. I landsbyerne går organisationen under navnet ”Irular and Adivasi Monitoring Sangam” som er betegnelsen for deres føderation, hvis dannelse har været den overordnede vision og målet for SEAS lige fra starten. Føderationen er en politisk sammenslutning af mange irula-landsbyer som løbende holder stormøder om deres politiske mission. De arbejder i to områder; Kanchipuram og Thiruvellur, som ligger tæt på byen Chennai.

*IRULAER
Irula-stammen er oprindelig en samlerkultur, som lever af de rødder og planter, de kan finde i skoven. De høster honning, holder høns, samler brænde og jager og spiser kaniner og rotter. Mange er ansat som daglejere enten i landbruget eller på rismøller. Ofte er de blevet stavnsbundet til dette arbejde.

I Irula-samfundene er mænd og kvinder ligeværdige, men i takt med, at de bliver indlemmet i den almindelige indiske kultur, ændrer dette forhold sig også.

Irulaernes religion er centreret omkring guden Kanniammal, som er en laverestående gud i Hinduismen. Traditionelt har Irulaerne levet isoleret i områder omkring skovene og har ikke haft kontakt med andre mennesker; har været bange for verden omkring dem og følt sig ude af stand til at kontrollere deres egen skæbne, hvilket især skyldes den diskrimination, de i generationer har været udsat for.

LÆS MERE

Hvis du vil læse mere om vores partnere og arbejde i Indien, kan du finde meget mere i vores partnerskabsrejserapporter her.