Fair Trade

U-landsforeningen Svalerne

Facebook

FAIR TRADE

“Svalerne lægger stor vægt på, at Fair Trade producenter får en bedre betaling, end det frie marked normalt vil give dem.  Vi forlanger, at produktionen foregår på en sådan måde, at den er sund for både mennesker og miljø samt, at producenternes børn får mindst 9 års skolegang” (Fairtradegruppen.dk).

Fair Trade betyder ’retfærdig handel’ – og gennem Fair Trade sættes mennesket i centrum, hvor formålet er at fremme bæredygtig udvikling og handel. Fair Trade arbejder for en bedre verden, hvor bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en retfærdig betaling for deres varer. Når du køber Fair Trade varer, skaber du grobund for en positiv udvikling for mennesker og miljø. Fair Trade fremmer økologi og bæredygtige produktionsformer af hensyn til miljøet, producenternes sundhed og velfærd. Fair Trade sikrer dig varer af god kvalitet, som du kan købe med god samvittighed.

Genbrugseffekter

Fair Trade er kort fortalt:

Fair pris – der sikrer producenterne i de enkelte lande en bedre betaling, end der normalt opnås.

Faste indkøb og længerevarende samarbejde – der sikrer økonomisk sikkerhed og mulighed for udvikling i lokalsamfundet.

Gode arbejdsbetingelser – hvor producenterne har indflydelse på deres eget arbejde og organisering.

Respekt for menneskerettigheder – der bl.a. sikrer at producenternes børn kommer i skole.

Bæredygtig produktion – der belaster miljøet mindst muligt.

Læs mere om Fair Trade på Fairtradedanmark.dk

Svalerne driver Fair Trade butikker:

  • København,
  • Aarhus
  • Holstebro

Import

  • Aarhus, importvirksomhed af Fair Trade varer.