U-LANDSFORENINGEN SVALERNE HAR MERE END NOGENSINDE BRUG FOR DIN STØTTE

Vi har mere end nogensinde brug for DIN støtte ❤

Det er svære tider for alle – også for U-landsforeningen Svalerne, som i perioder har måttet lukke alle vores indtægtskilder i form af vores butikker & loppemarkeder ligesom alle andre. MEN vores faste udgifter er fortsat de samme. Løn til koordinator, husleje på samtlige lejemål, forsikringer, m.m. skal stadig betales. Vi er desværre ikke omfattet af kompensationsordningerne. Vi er taknemmelige for, at vi fik dækket ca. 40 % af de faste udgifter til husleje under nedlukningen i foråret, men er f.eks. ikke berettiget til dækning af løn til den eneste ansatte i U-landsforeningen Svalerne eller for tab af indtægter i vores butikker og loppemarkeder.

Derfor har bestyrelsen i U-landsforeningen Svalerne måttet træffe flere meget tunge beslutninger. Der bliver for eksempel skåret markant i timerne på koordinatorstillingen. Derudover kan vi ikke sende støtte til vores partnere i Indien og Bangladesh i første halvår af 2021. Det er vist aldrig før sket i U-landsforeningen Svalernes snart 58-årige eksistens og er en meget trist situation for alle!

Vi håber derfor, at du har lyst til og mulighed for at støtte os med et éngangsstøttebeløb eller et medlemskab af U-landsforeningen Svalerne. Støttebidrag kan indbetales via MobilePay 662297 (U-landsforeningen Svalerne) eller bankkonto 3121-3121048353 og medlemskab kan oprettes HER: https://svalerne.dk/st%C3%B8t%20os/bliv%20medlem.html

Vores kære frivillige ildsjæle hos Svalernes Fair Trade og Genbrugsbutik og Svalerne Odense tilbyder vores varer som “take away”, så følg dem på facebook og på Instagram, hvor vi løbende ligger billeder af vores varer op.

Vi takker på forhånd for jeres støtte i en svær tid, hvor alle bidrag kan hjælpe til vores fortsatte eksistens og vigtige arbejde i Indien og Bangladesh ❤